คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.03.2565
17
0
แชร์
07
มีนาคม
2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

:: ประธาน ::

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา  รองอธิบดีกรมอนามัย

:: ห้องประชุม ::

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

:: วัน/เดือน/ปี ::

วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565

:: ผ่านระบบออนไลน์ ::

-

:: กลุ่มเป้าหมาย ::

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน