คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมผู้นำงานส่งเสริมสุขภาพและรับมือกับการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในชีวิตวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.03.2565
301
0
แชร์
07
มีนาคม
2565

โครงการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อม

ผู้นำงานส่งเสริมสุขภาพและรับมือกับการแพร่ระบาดของ

Covid-19 ในชีวิตวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565

 

:: กิจกรรมที่ 1 ::

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเตรียมความพร้อมผู้นำงานส่งเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3 ในรูปแบบยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

:: ประธาน ::

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

:: ห้องประชุม ::

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

:: วัน/เดือน/ปี ::

8-9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

:: ผ่านระบบออนไลน์ ::

การเรียนผ่านการประชุม online (กำหนดกลุ่มเป้าหมายประมาณ : 50 Users)

:: กลุ่มเป้าหมาย ::

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

- กรรมการ

- คณะทำงาน

- นักวิชาการ

- หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ.
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการประชุมปฏิบัติการ HPM ระยะ 3 ปี 65 .pdf
ขนาดไฟล์ 76KB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ COVID-19 กับภารกิจกรมอนามัย (New Normal) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยยุค New Normal.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำงานวิจัย.....ให้เป็นเรื่องง่ายๆ.pdf
ขนาดไฟล์ 12MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้นำการส่งเสริมสุขภาพกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างทั่วถึง.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPM.pdf
ขนาดไฟล์ 348KB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน