คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการจัดการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายกรณี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2563
24
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการจัดการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายกรณี
(Case Manager)
วันที่ 24 -25 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมเอเซี่ยน หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
 
 
 
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
  • แนวความคิดและประสบการณ์การพัฒนา Case Manager กับมะเร็งเต้านม โดย
    เขตสุขภาพที่12  (Download)
  • ตกผลึกการจัดการความรู้ กรณีศึกษาโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย นางสาวสุภาพ สะมะบุบ
    พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลหาดใหญ่  (Download)
  • ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในทุกระดับ (Download)
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลและส่งต่อ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบไร้รอยต่อ (Download)
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
  • โรคมะเร็งเต้านมและการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ โดย น.พ. สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (Download) เอกสารอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
  • ผลการดำเนินการ Services Plan Cancer ปี 2558  (Download)
 
หัวข้อ
Download
1.แนวความคิดและประสบการณ์การพัฒนา Case Manager กับมะเร็งเต้านม
2.ตกผลิกการจัดการความรู้ กรณีศึกาาโรงพยาบาลหาดใหญ่่
3.ระบบบริการสุขภาพมะเร็งเต้านม
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและส่งต่อแบบไร้รอยต่อ
6.ผลการดำเนินการ Cancer ปี 2558

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน