คุณกำลังมองหาอะไร?

นวทางการดำเนินงาน โครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีงบประมาณ 2559-2560

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2563
80
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2563

แนวทางการดำเนินงาน

โครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ปีงบประมาณ 2559-2560
 
เอกสารเพิ่มเติม
  • เอกสารการบรรยาย
  • สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี (Roll up+แผ่นพับ)
  • คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการมองเห็น
Roll-UP แบบที่ 1
Roll-UP แบบที่ 2
Roll-UP แบบที่ 3

แผ่นพับ แบบที่ 1

แผ่นพับ แบบที่ 2

แผ่นพับ แบบที่ 2
     
     
     
     
     
     
     
     
หัวข้อ
Download
1.แนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี
2.แนวทางการฝึกอบรมการคัดกรองระดับการเห็นในเด็กให้แก่คุณครู
3.ความรู้เรื่องแว่นตา
4.คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการมองเห็น
5.สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี Roll up ขนาด 120x200 cm (แบบที่ 1)
6.สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี Roll up ขนาด 120x200 cm (แบบที่ 2)
7.สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี Roll up ขนาด 120x200 cm (แบบที่ 3)
8.สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี Pull Frame ขนาด 414x230 cm (แบบที่ 1)
9.สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี Pull Frame ขนาด 414x230 cm (แบบที่ 2)
10.สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี Pull Frame ขนาด 414x230 cm (แบบที่ 3)
11.สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี แผ่นพับ (แบบที่ 1)
12.สื่อโครงการเด็กไทยสายตาดี แผ่นพับ (แบบที่ /)

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน