คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลกรในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2563
20
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลกรในการพัฒนา สุขภาพนักเรียน โรงเรียนในกรุงเทพมหานครในโครงการตามพระราชดำริ ปี 2559

วันที่ 1 มีนาคม 2559  
 • แนวสนองงาน สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เด็ก กทม.

 

 • สานเสวนา "ต้นแบบความสำเร็จเพชร : นักเรียนสุขภาพดีตริง"
 
  • โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) เขตบางเขน กทม.

 

  • โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา เขตลาดพร้าว กทม

 

  • โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) 59 เขตภาษีเจริญ กทม.

 

 • "สิทธิประโยชน์ โภชน์ ทันต น้ำดื่ม สิ่งแวดล้อม @ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"
 
  • สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
 
  • สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
 
  • สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
 
  • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
 
วันที่ 2 มีนาคม 2559
   

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน