คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมสัมมนาวิชาการ “บูรณาการนวัตกรรมสังคมสู่การปฏิรูประบบสุขภาพชุมชนในยุคประเทศไทย 4.0”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2563
10
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2563
สัมมนาวิชาการ "บูรณาการนวัตกรรมสังคมสู่การปฏิรูประบบสุขภาพชุมชนในยุคประเทศไทย 4.0”
ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
 
เอกสารบรรยาย :
  • การบรรยายพิเศษ "พชอ.กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม"
    • โดย นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 (Click)
  • การบรรยายพิเศษ "ขับเคลื่อนสุขภาพคนไทยด้วยนวัตกรรมสังคม"
    • โดย นพ.อมร   นนทสุต (Click)
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
หัวข้อ
Download
1.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
2.นพ.อมร นนทสุต

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน