คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การอบรม HPHNQC กับการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.06.2558
8
0
แชร์
05
มิถุนายน
2558

การอบรม HPHNQC กับการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

การอบรม HPHNQC กับการพัฒนาโรงพยาบาล
วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤษภาคม 2558
 • แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดย แพทย์หญิงนนทา อ่วมกุล
 • เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติHPHNQC โดย นายแพทย์ชื่น เตชามหาชัย
 • เรียนรู้ ๗ องค์ประกอบของ HPHNQC
 • องค์ประกอบที่ 3
 • องค์ประกอบที่ 4-5
 • องค์ประกอบที่ 6
 • บรรยาย HPHNQC  โดย แพทย์หญิงสายพิณ
 • เรียนรู้จาก Case Study I
 • เรียนรู้จาก Case Study II
 • การประเมินตนเองและการเขียนรายงาน โดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล
 • ใบงาน แพทย์หญิง นันทา อ่วมกุล                                                            
 • ทำเนียบรุ่น                                                                                         

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน