คุณกำลังมองหาอะไร?

ลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทาง สำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.04.2565
25
0
แชร์
04
เมษายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ-Covid-19-ว566(ฉบับปรับปรุง2)-บรรยายโดย-นางสาวอรุณี-มนปราณีตPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ตอบแทน-Home-Isolation-ว4445-บรรยายโดย-นางสาวอรุณี-มนปราณีตPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 820KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3แบบฟอร์มตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย-บรรยายโดย-นางสาวอรุณี-มนปราณีตPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 310KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4-แนวทางการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน-บรรยายโดย-นสอรวรรณ-ศรีสงครามPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5-แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-บรรยายโดย-อนิโลบล-แวววับศรีPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6-แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-บรรยายโดย-อนิโลบล-แวววับศรีPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ-บรรยายโดย-อนิโลบล-แวววับศรีPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8-แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรับผิดทางละเมิด-บรรยายโดย-อนิโลบล-แวววับศรีPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10แบบรายงานส่วนกลาง-(แบบ-ตสปจ-2565-1)DOC.doc
ขนาดไฟล์ 44KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11แบบรายงานส่วนภูมิภาค-(แบบ-ตสปจ-2565-1)DOC.doc
ขนาดไฟล์ 48KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ-(แบบ-ตสปจ-2565-2)DOC.doc
ขนาดไฟล์ 46KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13รายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ-(แบบ-ตสปจ-2565-3)DOC.doc
ขนาดไฟล์ 49KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14-แบบฟอร์มรายงานผลตรวจฯ-ตสปจ_เสนอผอ_ปี65DOC.doc
ขนาดไฟล์ 56KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน