คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การตรวจคัดกรองสายตานักเรียน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.03.2563
77
0
แชร์
23
มีนาคม
2563

การตรวจคัดกรองสายตานักเรียน

 

  • ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสในการพัฒนาการเฝ้าระวัง "การคัดกรองสายตานักเรียน" ปี 2561
  • หลักฐานการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน รอบ 6 เดือน 2561
  • สรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง "การคัดกรองสายตานักเรียน"
 
 
  • ตัวชี้วัด
 
  • ตัวชี้วัดเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน