คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.04.2561
29
0
แชร์
19
เมษายน
2561

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • วิเคราะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาผ่าน PMQA (ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดฯ)
 • วิเคราะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาผ่าน A2IM
 • กระบวนงาน-A2IM
 • ระบบเฝ้าระวังนมแม่ ไตรมาส 1
 • รายงานการตายมารดารอบ 12 เดือน แก่ผู้บริหารกรมอนามัย
 • รายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 13
 
 
 • ตัวชี้วัดเฝ้าระวังรายงานทุกเดือน ดังนี้
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 19 กันยายน 2560
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 30 พฤษภาาคม 2562
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2562
 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2562

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2562

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

download

 • ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

download

 • อัตราส่วนการตายมารดา เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

download

 
 

 
 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน