คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.09.2565
3069
2
แชร์
28
กันยายน
2565

      กรมอนามัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสำเร็จด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ปี 2566 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ใช้ความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม    จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ซึ่งการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญรางวัล Princess Health Award เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดี พัฒนาความก้าวหน้าและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกกบุคคล

และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ปี 2566

ได้ที่ QR Code ด้านล่าง

(Click)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

  1. คุณอัญชลินทร์ ปานศิริ  โทรศัพท์ 0 2590 4572
  2. คุณอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ โทรศัพท์ 0 2590 4526

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น.pdf
ขนาดไฟล์ 441KB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครประเภทบริหารวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 107KB
ดาวน์โหลด 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัครประเภทองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 86KB
ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน