คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่(เก่า)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือ การจัดการน้ำบริโภคในโรงเรียน

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ การจัดการน้ำบริโภคในโรงเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.83 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือวิธีการตรวจร่างกายนักเรียน 10 ท่า

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือวิธีการตรวจร่างกายนักเรียน 10 ท่า.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือตรวจราชการและนิเทศ Last-Final

คู่มือ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือตรวจราชการและนิเทศ Last-Final.pdf
ขนาดไฟล์ 19.38 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือตรวจคัดกรองสุขภาพและดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือตรวจคัดกรองสุขภาพและดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.71 MB
ดาวน์โหลด 1854 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการใช้งาน Google Form

คู่มือ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการใช้งาน Google Form.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน strong Smart Smile

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน strong Smart Smile.pdf
ขนาดไฟล์ 43.49 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ สุขภาพดี สร้างได้ที่โรงเรียน NCDs

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ สุขภาพดี สร้างได้ที่โรงเรียน NCDs.pdf
ขนาดไฟล์ 3.41 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ ส่งเสริมโภชนาการ และสุขอนามัยเด็กและเยาวชนฯ

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ ส่งเสริมโภชนาการ และสุขอนามัยเด็กและเยาวชนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.97 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ การตรวจคัดกรองระดับการมองเห็น

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ การตรวจคัดกรองระดับการมองเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ โรงเรียน พ่อ แม่ เพื่อลูกรัก

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ โรงเรียน พ่อ แม่ เพื่อลูกรัก.pdf
ขนาดไฟล์ 15.82 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย