คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่(เก่า)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือการฝากครรภ์

คู่มือ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือการฝากครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการฝากครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานระบบเฝ้าระวังการตานมารดาประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564

คู่มือ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานระบบเฝ้าระวังการตานมารดาประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทาง สำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

คู่มือ กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
1.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ Covid-19 ว566(ฉบับปรับปรุง2) บรรยายโดย นางสาวอรุณี มนปราณีต.PDF
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ตอบแทน Home Isolation ว4445 บรรยายโดย นางสาวอรุณี มนปราณีตPDF
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบฟอร์มตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย บรรยายโดย นางสาวอรุณี มนปราณีตPDF
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน บรรยายโดย น.ส.อรวรรณ ศรีสงคราม.PDF
ขนาดไฟล์ 4.21 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม บรรยายโดย อ.นิโลบล แวววับศรี.PDF
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บรรยายโดย อ.นิโลบล แวววับศรี.PDF
ขนาดไฟล์ 4.45 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ บรรยายโดย อ.นิโลบล แวววับศรี.PDF
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรับผิดทางละเมิด บรรยายโดย อ.นิโลบล แวววับศรี.PDF
ขนาดไฟล์ 6.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.แบบรายงานส่วนกลาง (แบบ ตส.ปจ.-2565-1).DOC
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.แบบรายงานส่วนภูมิภาค (แบบ ตส.ปจ.-2565-1).DOC
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (แบบ ตส.ปจ.-2565-2).DOC
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (แบบ ตส.ปจ.-2565-3).DOC
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. แบบฟอร์มรายงานผลตรวจฯ ตส.ปจ_เสนอผอ_ปี65.DOC
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดความรู้ NuPETHS

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชุดความรู้ NuPETHS3.pdf
ขนาดไฟล์ 11.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ แนวปฏิบัติในการให้บริการคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์

คู่มือ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ภาพพลิกเด็กดาวน์.pdf
ขนาดไฟล์ 9.57 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
CPG แนวปฏิบัติในการให้บริการคัดกรองทารก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 318 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือแนวทางการทบทวนสาเหตุการตายทารกปริกำเนิด (Perinatal Death Review Guildeline)

คู่มือ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PNDR guideline.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในสตรีตั้งครรภ์

คู่มือ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำแนะนำการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์_20210810 Final.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ สมุดบันทึกการคัดกรองเด็กพิเศษ

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สมุดบันทึกการคัดกรองเด็กพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 28.37 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการบันทึกการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการบันทึกการคัดกรองสุขภาพเด้กพิเศ.pdf
ขนาดไฟล์ 29.18 MB
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ป.5-ป.6

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ป.5-ป.6.pdf
ขนาดไฟล์ 99.35 MB
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ม. 1 - ม 6

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ม1 - ม 6.pdf
ขนาดไฟล์ 28.62 MB
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือแนวทางการใช้งานแฟ้มโรงเรียนและนักเรียน และแฟ้มอนามัยโรงเรียน

คู่มือ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Guide_Guest แฟ้มงานอนามัยโรงเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 745 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางการใช้งานแฟ้มโรงเรียนและนักเรียน และแฟ้มอนามัยโรงเรียน1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย