คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมจริยธรรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (การดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (การดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารมาตรการ กลไกการดำเนิน ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565_รอบ 5 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารมาตรการ กลไกการดำเนิน ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565_รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน ITA คณะชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 ครั้งที่ 4 (รอบ 5 เดือนหลัง) 28 เม.ย. 65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน ITA คณะชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 ครั้งที่ 4 (รอบ 5 เดือนหลัง) 28 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.47 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) จาก IIT รอบ 5 เดือนแรก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) จาก IIT รอบ 5 เดือนแรก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารหลักฐานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.เอกสารหลักฐานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 7.38 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
26.การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
opdc_2565_idc2-6_51.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
opdc_2565_idc2-6_50.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารแนบ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
opdc_2565_idc2-6_49.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการระดับความสำเร็จตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
opdc_2565_idc2-6_48.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย