ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุม

หมวดย่อย
   กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
   กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน
   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ
   โครงการจัดตั้งสถานบันฝึกอบรมแพทย์

การประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 2 “สรรค์สร้างความรู้มุ่งสู่สุขอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม”ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พิธีมอบโล่ห์โครงการประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ปี 2552
การประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ภาคีพากเพียร โรงเรียนร่วมใจ เด็กไทยเข้มแข็ง" ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2553
ประชุมยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 กพ. 2553
งานประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัวระดับทอง ปี 2552
ประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2553 "ก้าวสู่...การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)" วันที่ 12-13 มกราคม 2553 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ
การประชุมการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
การประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประเมินและรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
การประชุมปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ : แผนที่ยุทธศาสตร์สร้างชุมชนเป็นสุข “ภาคีเครือข่าย ส่งเสริม สานสายใยรักแห่งครอบครัว” วันที่ 9 -10 กันยายน 2552 ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท จ.ภูเก็ต
การประชุมปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพคน
การประชุมผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2551
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพ
การประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1
การประชุมปฏิบัติการผลักดันนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1
การประชุมเรื่อง สื่อสารมวลชนกับงานส่งเสริมสุขภาพ โดยคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
การประชุมสัมนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 5

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข