ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุม

หมวดย่อย
   กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
   กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน
   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ
   โครงการจัดตั้งสถานบันฝึกอบรมแพทย์

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร้งเต้านม วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซค์ บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมโครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 6 และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวและตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธุ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับอําเภอ ในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
ประชุมชี้แจงโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 27 มกราคม 2557 ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
อบรมผู้เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)วันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมจอมเทียน การ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
โครงการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล
โครงการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดการข้อมูล ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พ.ศ.2557 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นครู ก ด้านการพัฒนาทักษะกาย ใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2556 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
การประชุมสัมนา ธาลัสซัเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นครู ก ด้านการพัฒนาทักษะกาย ใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมสัมมนาก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมิติใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558
การประชุมปฏิบัติการโครงการดูแลเฝ้าระวังสตรีจากมะเร็งเต้านม (รุ่นที่ 4) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ.โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมปฏิบัติการโครงการดูแลเฝ้าระวังสตรีจากมะเร็งเต้านม (รุ่นที่ 3) วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 ณ.โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กาหนดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทองวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
การประชุมปฏิบัติการโครงการดูแลเฝ้าระวังสตรีจากมะเร็งเต้านม (รุ่นที่ 2) วันที่ 24-25 เมษายน 2556 ณ.โรงแรมโกลเด้นบีช จังหวัดกระบี่
การประชุมปฏิบัติการโครงการดูแลเฝ้าระวังสตรีจากมะเร็งเต้านม (รุ่นที่ 1) วันที่ 18-19 เมษายน 2556 ณ.โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1 / 2556 วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกกรมอนามัย
ltop 1เมษายน 56
อ่าน 648 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข