ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสืบสานฯ วันที่ 28 – 31 มกราคม 2562 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี (29/01/2562)
  การประชุมใหญ่ประจำปี "ความก้าวหน้าโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" (08/11/2561)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพและจัดทำรูปแบบ Smart device (31/08/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 (19/06/2561)
  การประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (07/05/2561)
หน้าหลัก >> เอกสารการประชุม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดเอกสารการประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสืบสานฯ วันที่ 28 – 31 มกราคม 2562 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี (29 ม.ค. 2562)
อ่าน 146 ครั้ง
การประชุมใหญ่ประจำปี "ความก้าวหน้าโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" (8 พ.ย. 2561)
อ่าน 106124 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพและจัดทำรูปแบบ Smart device (31 ส.ค. 2561)
อ่าน 137 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 (19 มิ.ย. 2561)
อ่าน 343 ครั้ง
การประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (7 พ.ค. 2561)
อ่าน 182 ครั้ง
การประชุมเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment Visit) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 20 เมษายน 2561 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (11 เม.ย. 2561)
อ่าน 271 ครั้ง
การประชุมเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment Visit) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 18 เมษายน 2561โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี (11 เม.ย. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร) วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร (26 มี.ค. 2561)
อ่าน 192 ครั้ง
การประชุมเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment Visit) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ (12 มี.ค. 2561)
อ่าน 603 ครั้ง
การประชุมเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment Visit) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี (19 ก.พ. 2561)
อ่าน 459 ครั้ง
ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 วันที่ 7-9 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมสตาร์ โฮเทล จ.เชียงใหม่ (8 ก.พ. 2561)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ผู้ประเมิน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 วันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (25 ม.ค. 2561)
อ่าน 140 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือทิศทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (24 ม.ค. 2561)
การประชุมบูรณาการมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2560 (1 ธ.ค. 2560)
อ่าน 166 ครั้ง
การประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (29 พ.ย. 2560)
อ่าน 159 ครั้ง
การประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (11 ต.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 27-30 สิงหาคม 2560 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (29 ส.ค. 2560)
อ่าน 177 ครั้ง
การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทองในสถานบริการสาธารณสุข ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ (21 ก.ค. 2560)
อ่าน 290 ครั้ง
วัยทอง_แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทองในสถานบริการสาธารณสุขวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี - รังสิต กรุงเทพมหานคร (11 ก.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบคลินิกส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล (7 ก.ค. 2560)
อ่าน 170 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4567
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข