ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสืบสานฯ วันที่ 28 – 31 มกราคม 2562 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี (29/01/2562)
  การประชุมใหญ่ประจำปี "ความก้าวหน้าโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" (08/11/2561)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพและจัดทำรูปแบบ Smart device (31/08/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 (19/06/2561)
  การประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (07/05/2561)
หน้าหลัก >> กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดกลุ่มอนามัยวัยทำงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

กลุ่มอนามัยวัยทำงาน

หมวดย่อย
   ข่าวและกิจกรรม
   เอกสารการประชุม
   เอกสารวิชาการสำหรับ Download

การเก็บข้อมูลงานมะเร็งเต้านม ปี 2562 (28 ก.พ. 2562)
Review HWP (27 ก.พ. 2562)
ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ (13 ก.พ. 2562)
ผลการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 (13 ก.พ. 2562)
ข้อมูล Best Practice ต่างประเทศ (13 ก.พ. 2562)
ข้อมูล Best Practice ในประเทศ (13 ก.พ. 2562)
สถานการณ์การโรคจากการประกอบอาชีพ (13 ก.พ. 2562)
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (13 ก.พ. 2562)
สถานการณ์การบริโภคยาสูบ (13 ก.พ. 2562)
ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ (13 ก.พ. 2562)
HDC-Dashboard (13 ก.พ. 2562)
ผลสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2561 (12 ก.พ. 2562)
ผลสำรวจ ความต้องการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพประชากรวัยทำงาน (12 ก.พ. 2562)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของประชากรวัยทำงาน เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน (12 ก.พ. 2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสืบสานฯ วันที่ 28 – 31 มกราคม 2562 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี (29 ม.ค. 2562)
อ่าน 146 ครั้ง
รูปกิจกรรมและOne page ประชุมประจำปี 6-7 ธ.ค.61 (17 ธ.ค. 2561)
อ่าน 36 ครั้ง
การประชุมใหญ่ประจำปี "ความก้าวหน้าโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" (8 พ.ย. 2561)
อ่าน 106124 ครั้ง
แผ่นพับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (7 ก.ย. 2561)
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการสำรวจความต้องการประชากรวัยทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพและจัดทำรูปแบบ Smart device (31 ส.ค. 2561)
อ่าน 137 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 (19 มิ.ย. 2561)
อ่าน 343 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4567
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข