ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (27 ก.พ. 2562)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง พนักงานสถานที่และจัดเตรียมห้องประชุม กับ ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด (6 ก.พ. 2562)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 2 ตำแหน่ง (6 ก.พ. 2562)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง (7 ม.ค. 2562)
รับสมัครผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (16 พ.ย. 2561)
รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานสถานที่และจัดเตรียมห้องประชุม 1 ตำแหน่ง (12 พ.ย. 2561)
รับสมัครจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก 6 ตำแหน่ง (2 ต.ค. 2561)
รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง (2 ต.ค. 2561)
รับจ้างเหมาบริการจำนวน 2 ตำแหน่ง (24 ก.ย. 2561)
รับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 ตำแหน่ง (20 ก.ย. 2561)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ 1 ตำแหน่ง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง (4 พ.ค. 2561)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 3 ตำแหน่ง (26 ก.ย. 2560)
รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (28 เม.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 588 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข