ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูลประชากรกลางปี 2559
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
รวมเล่มการสาธารณสุขไทย 2554-2558
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ขอส่งรายงานการประชุมการนิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานเครืองข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ขอส่งรายงานการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดำเนินงาน)
ดาวน์โหลด 1107 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียน
คู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน
การสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี พ.ศ. 2556
อนามัย 55 แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( เฝ้าระวัง )
โครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการฯ
เอกสารโครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
ชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
แบบประเมินตนเองกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2553 SOP
รายงานพัฒนาการปี 50
แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจการใช้ SOP
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6
สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร. 14
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6
แบบสอบถามการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย (GSHS)
ดาวน์โหลด 5855 ครั้ง
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ทิศทางสำหรับ พ.ศ. 2552-2553

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข