ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการปรับแผนปฏิบัติการและแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการและการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานสังกัด กรมอนามัย
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
LOGO สำนักส่งเสริมสุขภาพ (PNG)
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
LOGO สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Ai)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Layout2)
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ประชุมโครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย ปี 2560 กรมอนามัย
อ่าน 257 ครั้ง
โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Ai)
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Layout1)
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 5 (ปี 2560-2569)
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน "Strong Smart Smile" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอรืพอร์ท
การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
ข้อมูลประชากรกลางปี 2559
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
รวมเล่มการสาธารณสุขไทย 2554-2558
ดาวน์โหลด 720 ครั้ง
ขอส่งรายงานการประชุมการนิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานเครืองข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ขอส่งรายงานการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดำเนินงาน)
ดาวน์โหลด 1262 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข