ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพและผู้รับผิดชอบหลัก PMQA ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
แบบฟอร์มการปรับแผนปฏิบัติการและแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการและการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานสังกัด กรมอนามัย
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
LOGO สำนักส่งเสริมสุขภาพ (PNG)
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
LOGO สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Ai)
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Layout2)
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
ประชุมโครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย ปี 2560 กรมอนามัย
อ่าน 412 ครั้ง
โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Ai)
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Layout1)
ดาวน์โหลด 330 ครั้ง
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 5 (ปี 2560-2569)
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน "Strong Smart Smile" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอรืพอร์ท
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด 412 ครั้ง
ข้อมูลประชากรกลางปี 2559
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
รวมเล่มการสาธารณสุขไทย 2554-2558
ดาวน์โหลด 1334 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข