ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดกลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ ข่าว/บทความทั้งหมด
กลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ
โครงการเตรียมความพร้อมผู้นางานส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Manager : HPM_1) กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้นางานส่งเสริมสุขภาพ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหาน (12 มี.ค. 2562)
อ่าน 276 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ : ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (19 ก.ย. 2560)
อ่าน 1366 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ : ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (2 ก.ย. 2559)
อ่าน 293 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข