ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การประชุมสัมมนาวิชาการ “บูรณาการนวัตกรรมสังคมสู่การปฏิรูประบบสุขภาพชุมชนในยุคประเทศไทย 4.0” (8 ม.ค. 2561)
อ่าน 212 ครั้ง
การสัมมนาวิชาการ "ตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง"ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี (25 ส.ค. 2560)
การสัมมนาวิชาการ "ตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง" ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
อ่าน 556 ครั้ง
การอบรมวิทยากร “การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง (ครู ก)” ภาคใต้วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (23 ก.พ. 2560)
การประชุม “การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง (ครู ก)” ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดตาก (14 ธ.ค. 2559)
อ่าน 593 ครั้ง
การประชุม “การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง (ครู ก)” ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (16 พ.ย. 2559)
การประชุม “การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง (ครู ก)” ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7 พ.ย. 2559)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมสุชภาพ (26 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข