ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดกลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน ข่าว/บทความทั้งหมด
กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน
การสัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2561 (16 พ.ย. 2560)
การประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมฯ ปี 2560 (10 ส.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน "Strong Smart Smile" (31 ก.ค. 2560)
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
ประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2560 (25 ม.ค. 2560)
การประชุมการพัฒนาเกณฑ์และการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 พ.ย. 2559 (1 ธ.ค. 2559)
อ่าน 322 ครั้ง
การประชุมสัมมนาโครงการเด็กไทยสายตาดีเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียนระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 (11 พ.ย. 2559)
อ่าน 1645 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงาน โครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีงบประมาณ 2559-2560 (11 ส.ค. 2559)
อ่าน 4207 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลกรในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน (1 มี.ค. 2559)
อ่าน 372 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (14 ธ.ค. 2558)

หน้า : [1]
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข