ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์
สรุปโครงการเด็กไทยสายตาดี ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 (11 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล้กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (14 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 1097 ครั้ง
รับสมัครงาน (จ้างเหมา) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (1 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 569 ครั้ง
รับสมัครงาน (จ้างเหมา) (30 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 437 ครั้ง
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC (7 เม.ย. 2558)
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึก ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ ณ ลานโถงหน้าห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ ชั้น ๑ อาคาร ๑ กรมอนามัย (1 เม.ย. 2558)
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2558 (16 มี.ค. 2558)
รับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการศึกาาต่อหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข (เป็นกรณีพิเศษ) (19 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 502 ครั้ง
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการสื่อสารสุขภาพสู่การสร้างสรรค์ชีวิต (6 พ.ย. 2557)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (5 พ.ย. 2557)
ทำเนียบคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1222/2557 (30 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 1392 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1222/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (30 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 585 ครั้ง
หนังสือ+โครงการ sms ครอบครัวผูกพัน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (31 มี.ค. 2557)
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง วันที่ 30 เมษายน 2556 - 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (2 เม.ย. 2556)
พัฒนากระบวนการดำเนินงานการควบคุมภายในด้านงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ (เอกสารเผยแพร่) แก้ไขปรับปรุง (9 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 2184 ครั้ง
หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม (17 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 2103 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (4 พ.ย. 2554)
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (27 มิ.ย. 2554)
งานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 30-31 มีนาคม 2554 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 เม.ย. 2554)
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการใช้คู่มือพัฒนาสุขภาพอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (28 ก.พ. 2554)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข