ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุม

หมวดย่อย
   กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
   กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน
   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ
   โครงการจัดตั้งสถานบันฝึกอบรมแพทย์

การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 22 พ.ศ.2560
อ่าน 90 ครั้ง
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
โครงการจัดตั้งสถานบันฝึกอบรมแพทย์
กลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน
โครงการนักเรียนสุขภาพดีปลอดภัยไร้ NCDs ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 กันยายน 2558
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลด 728 ครั้ง
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558.1
การอบรม HPHNQC กับการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558
ความคืบหน้านโยบายกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๘ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย นำเสนอโดย สำนักการสารธารณสุขระหว่างประเทศ (สรป.)
ดาวน์โหลด 834 ครั้ง
การอบรมเสริมพลังสร้างแกนนำนักสื่อสารสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในองค์กร รุ่นที่ 2( Smart & Healthy Dream Team ) วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารการอบรมบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง วันที่ 14 – 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
การสัมมนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการวันที่ 12-13 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการ Setting วันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดย VDO Conference
เอกสารนำเสนอการประชุมรอบ 12 เดือน 2557 หาดใหญ่ จ.สงขลา
อบรมบุคลากรในการจัดการผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (case manager) 23-26 มิถุนายน 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ” สานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคี สร้างสุขภาพดีเด็กไทย ” : ภาคกลาง ในวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข