ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หน้าหลัก >> คำสั่ง / ประกาศ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดคำสั่ง / ประกาศ ข่าว/บทความทั้งหมด

คำสั่ง / ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานที่สพด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยวัยเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยวัยทำงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ชุดสิทธิประโยชน์ ปี พ.ศ. 2559 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แบ่งตามกลุ่มวัย
ดาวน์โหลด 3351 ครั้ง
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ดาวน์โหลด 468 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข