ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หัวข้ออนามัยมีเดีย
ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุม 
  Heath Promotion in working age วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (25/07/2562)
  Health Promotion in working age (25/07/2562)
  Towords Big Data for Sutdent Health (25/07/2562)
  พลิกโฉมสุขภาพนักเรียนไทยด้วยระบบฐานข้อมูลร่วม (25/07/2562)
  โครงการเลี้ยงดูตาม "คำสอนพ่อ" คุณธรรม 8 ประการหลัก (25/07/2562)
  สรุปการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโภชนาการ (25/07/2562)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขฯ (25/07/2562)

คำสั่ง / ประกาศ ข่าวรับสมัครงาน 
  ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน /ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (19/08/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ปฏบัติงานกลุ่มอนามัยวัยทำงาน (27/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานที่สพด (13/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (13/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยวัยเรียน (13/02/2562)
เอกสารทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ส่งเสริมสุขภาพ
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทร 0-2590-4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข