ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หัวข้ออนามัยมีเดีย
ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุม 
  สรุปและเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการและแนวทางสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ วันที่ 2-4 ธค.61 (11/12/2561)
  สรุปการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณรฯ รุ่น 1 (26/11/2561)
  สรุปการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณรฯ รุ่น 2 (26/11/2561)
  สรุปการประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (กพด.) (26/11/2561)
  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literate School) (26/11/2561)
  สรุปการสัมนาสานพลังความร่วมมือการพัฒนาสุขภาพเด็กและสุขาภิบาลสุขอนามัยฯ (26/11/2561)
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น รอบ 5 เดือนหลัง (11/07/2561)

คำสั่ง / ประกาศ ข่าวรับสมัครงาน 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ปฏบัติงานกลุ่มอนามัยวัยทำงาน (27/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานที่สพด (13/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (13/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยวัยเรียน (13/02/2562)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มอนามัยวัยทำงาน (13/02/2562)
เอกสารทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ส่งเสริมสุขภาพ
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข