สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ยินดีตอนรับ
ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิบดีกรมอนามัย
 

Download
 
Fan page สำนักส่งเสริมสุขภาพ

 
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ ในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (21/03/2557 09:56:25)
  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร้งเต้านม วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซค์ บางโคล่ กรุงเทพมหานคร (20/03/2557 11:42:52)
  การประชุมโครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 6 และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวและตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธุ์ 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (04/03/2557 08:46:49)
  กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับอําเภอ ในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง (03/03/2557 10:49:39)
  ประชุมชี้แจงโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 27 มกราคม 2557 ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย (27/01/2557 15:42:14)
เอกสารทั้งหมด

E-Book
Search:

 
« เมษายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด