)
 
อบรมบุคลากรในการจัดการผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (case manager) 23-26 มิถุนายน 2557
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2557
 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
โดย นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
การส่งเสริมและป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
โดย นายแพทย์ชื่น  เตชามหาชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
นโยบายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
โดย นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพที่ 12

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2557
 
อภิปรายการดูแลและส่งต่อผู้ป่วย
 
 โดย โรงพยาบาลตรัง
          สาธารณสุขจังหวัด พัทลุง
 
Care of Patients with Breast CA for printing
 
  (การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรตลอดวิถีการดำเนินโรคมะเร็ง)
โดย ผช.ศ.ดร วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Caring for dying patient
 
  โดย ร.ศ.พญ.จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2557
 
Breast Nurse Case Manager as cancer nurse Coordinator
 
 โดย พว.อรพรรณ  โตสิงห์  พย.ด. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Nutrition is Cancer
 
 โดย นางสาวศิริมะโน  ชูศรี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์                         
 
Tan Scale

คู่มือการใช้เครื่องมือวัดข้อไหล่ด้วยตนเอง

ทำเนียบการอบรมบุคลากรในการจัดการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายกรณี Download

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด