)
 
 
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย
 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ
 
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
 
1.)
แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยกระทรวงสาธารณสุข
- โดย นพ.ณัฐพร   วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
2.)
แนวทางดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มสตรีและเด็ก
- โดย นพ.สราวุฒิ   บุญสุข หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมฯ
3.)
แนวทางดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเรียน
- โดย นพ.กิตติ   ลาภสมบัติศิริ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมฯ
4.)
แนวทางดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยรุ่น
- โดย นางประกายดาว   พรหมประพัฒน์ สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ สำนักส่งเสริมฯ
5.)
แนวทางดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยทำงาน
- โดย ดร.นพ.ภานุวัฒน์    ปานเกตุ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
6.)
แนวทางดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
- โดย นพ.เอกชัย   เพียรศรีวัชรา หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมฯ
 
 
- กลุ่มสูงอายุ
- กลุ่มผู้พิการ
Download
7.)
แนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- โดย นางสาวสิริวรรณ    จันทนจุลกะ ผู้อำนวการกองประเมินผลกระทบ กรมอนามัย
 
 
 
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด