)
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน
” สานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคี สร้างสุขภาพดีเด็กไทย ” : ภาคกลาง
 ในวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 

วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

1.)
เด็กไทยกินดีอยู่ดี อย่างปลอดโรคปลอดภัยธารน้ำใจจากท้องถิ่น
- พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ (สำนักที่ปรึกษากรมอนามัย)
2.)
สุดยอดเพชรสายปัญญา เยี่ยมชมทัศนา ศึกษาเชิงประจักษ์
- นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณ๊ (ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต)
3.)
 ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ฐาน (ฐานละ 15 นาที)
- นำเสนอกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต (กลุ่มนักเรียน)

วันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

1.)
บทบาท อปท. กับการพัฒนาสุขภาพเด็กไทย
- นายศิริชัย มานะชัย (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น)
บรรยายสด
2.) กลวิธี : วิถีสู่การพัฒนาเด็กไทย ให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน   
  - นายยอดิศักดิ์ สุขโรจณี (รองนายกเทศมนตรีบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) Download
  - นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร (ปลัดเทศบาล ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์) -
  - นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุมทรปราการ) Download

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด