)
 
 
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ
ในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
 
-
"นโยบายการดำเนินงานและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ เหมาะสมในประเทศไทย”
  โดย นายแพทย์ชื่น เตชามหาชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
Download
-
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ (Clinical Breast Examination)
  โดย บุปผาชาติ ขุนอินทร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
Download
-
การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
  โดย นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Download
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
 
-
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ - การดูแลรักษาผู้ป่วยและการส่งต่อ
  โดย นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
Download 
-
การบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเชิงระบบในเครือข่าย
  โดย นายแพทย์วรนิพิฐ พาลุสุข โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Download
-
มะเร็งเต้านมกับการส่งเสริมสุขภาพสตรี
  โดย นายแพทย์ชื่น เตชามหาชัย  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
Download
- การดูแลด้านสุขภาพจิตของสตรีกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยและญาติ
  โดย อาจารย์นิตยา จรัสแสง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download
 
***** กำหนดการประชุมปฏิบัติการบุคลากรระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น Download
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด