)
 
กำหนดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง
วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร


อกสารการประชุม
 
วันที่ 30 เมษายน 2556
 • บรรยายพิเศษ "สาธารณสุขไทยกับวัยทอง” โดย นพ.ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (Download)
 • ปัญหาสุขภาพ และความสาคัญในการดูแลสุขภาพชาย – หญิงวัยทอง โดย นพ. ชื่น เตชามหาชัย หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน  (Download)
 • หัวข้อ " วัยทองต้อง กิน อยู่ ดี จะมีสุข”
  - กินอยู่ เพื่อสดใส ในวัยทอง (Download)
  - สุขภาพยอดเยี่ยม ต้อง กินแคลเซียมให้เพียงพอ (Download)โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาสานักโภชนาการ กรมอนามัย  
  - วัยทองกับการนอนหลับ โดย นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Download)
  - ออกกาลังกายให้สมวัย โดย รศ.พญ. วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Download)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 • ภาวะกระดูกพรุนในวัยทอง โดย ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Download)
 • ฮอร์โมนสาคัญอย่างไรในวัยทอง โดย ศ.พญ. มณี รัตนไชยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Download) 
 • Best Practice การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง
  - ชมรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยทอง โดย นางสาว พรรณี ชัยยาโน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  (Download)
  - คลินิกส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง โดย พญ.ทองทวี ศุภาคม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม (Download)
 • What’s Next การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง โดย นพ. ชื่น เตชามหาชัย หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน (Download)
 • อภิปรายปัญหาทั่วไป และปิดการประชุม โดย นพ. ชื่น เตชามหาชัย หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด