)
 
การประชุมสัมมนา
"ภาคีเครือข่ายร่วมใจ...พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ”
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

*****************************
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 

1.การบรรยายนโยบายส่งเสริมสุขภาพ  (Download)
นำเสนอโดย นพ.สมศักดิ์     ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย

2.การจัดการค่ากลาง การบูรณาการกับบทบาทของหน่วยงานระดับเขต / จังหวัด (Download)
นำเสนอโดย นพ.อมร   นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
3.ก้าวต่อไปของงานส่งเสริมสุขภาพ   
สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Download)
- นำเสนอโดย นพ.สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย / ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
สำนักโภชนาการ (Download)
- นำเสนอโดย ตัวแทนสำนักโภชนาการ 
สำนักทันตสาธารณสุข (Download)

- นำเสนอโดย ตัวแทนสำนักทันตสาธารณสุข  

สำนักอนามัยเจริญพันธ์ (Download)
- นำเสนอโดย นพ.บุญฤทธิ์   สุขรัตน์ ผู้ช่วยอำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธ์
กองออกกำลังกาย (Download)
- นำเสนอโดย นพ.เกรียงศักดิ์   เต็งอำนวย / รักษาการผู้อำนวยการกองออกกำลังกาย  
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด