ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
เอกสารการประชุม
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 22 พ.ศ.2560

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 754 คน)
 
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ประจำปี พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
  • เอกสารการประชุม วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 (กำลังดำเนินการ load file) *
    • ----------------------------------------------------
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข